(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch HAMI tiếp và làm việc với Đoàn đại diện Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ)