(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội:Phó Chủ tịch Hội công nghiệp chủ lực HAMI ký kết thoả thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội:Phó Chủ tịch Hội công nghiệp chủ lực HAMI ký kết thoả thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội:Phó Chủ tịch Hội công nghiệp chủ lực HAMI ký kết thoả thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.