Kế hoạch số 1138/KH-SCT ngày 22/03/2021

Tải File

Ngày 22/03/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1138/KH-SCT về thực hiện Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021. Trong đó, giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN là đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.

Người liên hệ:

  • 1/ Đ/c Ngô Văn Tuấn – 0979 248 858
  • 2/ Đ/c Nguyễn Đức Bình – 0982 944 399
  • 3/ Đ.c Nguyễn Thị Phúc – 0904 741 982