Chủ tịch Hội HAMI đến thăm hỏi, làm việc với Hội viên- Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh