(Tiếng Việt) Xuất khẩu Quý I/2022 tăng trưởng 12,9%