(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: ‘Xanh hóa’ nghành dệt may