(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch: “Hà Nội – Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển”