(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Thông báo mời doanh nghiệp tham gia” Hội chợ triển lãm quốc tế về trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022″

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Thông báo mời doanh nghiệp tham gia” Hội chợ triển lãm quốc tế về trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022″

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Thông báo mời doanh nghiệp tham gia” Hội chợ triển lãm quốc tế về trưng bày và giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022″

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.