(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Tập đoàn Tân Á Đại Thành đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2022