(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.