(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên sản xuất doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên sản xuất doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên sản xuất doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.