(Tiếng Việt) [Thư mời] Tham dự Sự kiện giao thương TRỰC TUYẾN “JETRO Monozukuri Business Matching in Vietnam”