(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch HAMI thăm và làm việc với doanh nghiệp sản xuất chủ lực tại Khu công nghiệp Quang Minh

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch HAMI thăm và làm việc với doanh nghiệp sản xuất chủ lực tại Khu công nghiệp Quang Minh

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch HAMI thăm và làm việc với doanh nghiệp sản xuất chủ lực tại Khu công nghiệp Quang Minh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.