(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Phó Chủ tịch HAMI thăm và làm việc với doanh nghiệp sản xuất chủ lực tại Khu công nghiệp Quang Minh