(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Hà Nội

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Hà Nội

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Hà Nội

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.