(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI chủ trì hội nghị kết nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghành sản xuất

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI chủ trì hội nghị kết nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghành sản xuất

(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI chủ trì hội nghị kết nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghành sản xuất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.