(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: HAMI tổ chức thành công Hội nghị giao thương nội khối ngành cơ khí chế tạo