(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: EMTC doanh nghiệp chủ lực Hà Nội ra mắt sản phẩm thang máy Made in Vietnam