(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố