(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực