(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: MISA AMIS là 1 trong 4 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023