(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực được tôn vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023