(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: TOMECO và hành trình 30 năm nâng tầm Thương hiệu Quạt Việt