(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực được trao danh hiệu công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023