(Tiếng Việt) SPCNCL Hà Nội: TÔN VINH 33 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI