Máy in Canon

Giới Thiệu

Công ty TNHH Canon Việt Nam được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 2001, qua gần 20 năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam. Điều đó không chỉ thể hiện qua sự phát triển về quy mô sản xuất mà còn thể hiện qua những đóng góp mà công ty đã mang lại cho sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Hiện nay, công ty có 3 nhà máy với tổng diện tích đất là 600.000 m2 và tổng số công nhân viên là 21.000 người.

Thông tin doanh nghiệp

Lĩnh vực sản suất kinh doanh :