(Tiếng Việt) Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày 30/12/2022 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023.

    • Hanoi city text