Liên Hệ

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công và tư vấn PTCN-Sở công thương
176,Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông , Hà Nội

Điện thoại

1.Ngô Văn Tuấn: 0979.248.858
2.Nguyễn Đức Bình: 0982.944.399
3.Nguyễn Thị Phúc: 0904.741.982

Thông tin liên lạc