MỜI THAM GIA HỘI CHỢ VÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2020

MỜI THAM GIA HỘI CHỢ VÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2020

Kính gửi các doanh nghiệp sản xuất sản xuất công nghiệp chủ lực Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ vàng xuất khẩu Việt Nam 2020.

  1. Thời gian: Từ ngày 30/7/2020 đến 02/8/2020
  2. Địa điểm: Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
  3. Quy mô: 300 gian hàng.
  4. Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm chủ lực được hỗ trợ miễn phí gian hàng tiêu chuẩn (09m2). Mỗi doanh nghiệp từ 2-3 gian hàng.
  5. Liên hệ: Mr Vương Đình Thanh – PGĐ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, Sở Công Thương Hà Nội. Điện thoại: 0979771106, Email: vuongdinhthanhsct@gmail.com