Văn bản mời tham gia Chương trình phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021

Tải File

Ngày 22/03/2021, Sở Công Thương đã ban hành 02 Văn bản số 1141/SCT-TTKC và 1142/SCT-TTKC về mời tham gia Chương trình xét chọn SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2021.Theo đó, Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Ban tổ chức chương trình trước ngày 31/7/2021 theo địa chỉ:

  • Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN – Sở Công Thương; số 176 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
  • Email spcnclsocthanoi.gov.vn
  • Người liên hệ:
    • 1/ Đ/c Ngô Văn Tuấn – 0979 248 858
    • 2/ Đ/c Nguyễn Đức Bình – 0982 944 399
    • 3/ Đ.c Nguyễn Thị Phúc – 0904 741 982

CV 1141 CV 1142 (mời DN 2018)