Sở Công Thương gặp gỡ, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội trong tình hình mới

Sở Công Thương gặp gỡ, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội trong tình hình mới

Sở Công Thương gặp gỡ, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội trong tình hình mới

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1724/UBND-KGVX ngày 09/5/2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, giao các Sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp, nhiệm vụ được giao, tập trung các nhiệm vụ quan trọng như: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp kích cầu du lịch nội địa; Chuẩn bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội.

Ngày 15/5/2020, Sở Công Thương đã có văn bản số 1983/SCT-TTKC về việc gặp gỡ, nắm bắt tình hình SXKD của doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội trong tình hình mới.

Đồng chí Đàm Tiến Thắng- Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở đã trực tiếp đến các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19. Từ đó, làm cơ sở đề xuất với Thành phố các giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.