Tập huấn hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2020

Tập huấn hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2020

Tập huấn hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2020. Sở Công Thương đã tổ chức 06 lớp tập huấn hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố Hà Nội:

+ 01 lớp Chuyển đổi số trong doanh nghiệp;

+ 01 lớp Kinh doanh trong kỷ nguyên số;

+ 01 lớp Quản trị nguồn nhân lực;

+ 01 lớp Quản trị kinh doanh hiện đại;

+ 01 lớp EVFTA và hội nhập kinh tế quốc tế;

+ 01 lớp Quản trị truyền thông và thương hiệu.

Ông Đàm Tiến Thắng – Phó Giám đốc Sở Công Thương đã phát biểu khai mạc. Theo ông Đàm Tiến Thắng, việc tổ chức chuổi các lớp tập huấn hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thủ đô là rất cần thiết. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin thị trường mới, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, từng bước phát triển bền vững.

Tham dự các lớp tập huấn hỗ trợ là các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là SPCNCL Thành phố Hà Nội năm 2018, 2019 và các doanh nghiệp đang lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình phát triển SPCNCL Hà Nội năm 2020.