SPCNCL Hà Nội: HAMI tham dự Hội thảo định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

SPCNCL Hà Nội: HAMI tham dự Hội thảo định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

SPCNCL Hà Nội: HAMI tham dự Hội thảo định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay, tại Việt Nam hoạt động định giá tài sản trí tuệ vẫn chưa được quan tâm đúng mức; còn có ít tổ chức định giá tài sản trí tuệ có uy tín; những quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng về định giá tài sản trí tuệ còn chưa được phổ biến rộng rãi, do đó gây không ít khó khăn cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất, kinh doanh.

Xuất phát từ thực trạng đó, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo để các doanh nghiệp, chuyên gia, các cơ quan/ban ngành trao đổi, thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cả về mặt chính sách, quy định pháp luật cũng như thực tiễn về định giá tài sản trí tuệ, để từ đó đề xuất, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ, tạo động lực cho cả hoạt động nghiên cứu, sáng tạo lẫn sản xuất kinh doanh.

Ông Lưu Hải Minh – Phó Chủ tịch Hội Hami phát biểu tại Hội thảo

Tham gia Hội thảo, đại diện HAMI có ông Lưu Hải Minh – Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải đã có phần trao đổi với chủ đề: “Định giá tài sản trí tuệ: góc nhìn từ nhà sáng chế”. Ông Lưu Hải Minh đã giới thiệu tổng quan về Hội HAMI, mối liên hệ giữa ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với việc nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như những kết quả sáng chế của ông về Nano NO+ và Nano berberin – Silymarin trên tôm. Bên cạnh đó, ông Lưu Hải Minh đã tập trung trao đổi các nội dung cốt lõi đó là: việc phải coi bằng sáng chế là tài sản thực sự, sự cần thiết phải có nghị định về tổ chức định giá sáng chế cũng như các Quỹ khoa học công nghệ cần phải coi sáng chế là tài sản có thể thế chấp để vay vốn đầu tư cho tái tạo R&D.

Bên cạnh đó, Hội thảo đã có những trao đổi khai thác vấn đề trên nhiều khoá cạnh như Pháp luật Việt Nam về định giá sáng chế và thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ của PGS.TS Trần Văn Nam; Thực tiễn hoạt động tư vấn định giá Tài sản trí tuệ và đàm phán thương mại hoá KQNC sử dụng vốn NSNN của Th.S Phạm Hồng Quách; Kinh nghiệm nước ngoài về điều chỉnh pháo luật đối với định giá sáng chế và bài học cho Việt Nam của ông Đỗ Trần Thành – Công ty Luật Quốc tế BMVN; Định giá tài sản trí tuệ ở Việt Na, – góc nhìn từ đại diện sở hữu trí tuệ của ThS Nguyễn Quang Huy – Côngty TNHH Tầm nhìn và liên danh.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, các ý kiến thảo luận đã gợi mở ra nhiều nhóm vấn đề cần được nghiên cứu và đưa ra giải pháp. Đồng thời thông qua Hội thảo định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ: Quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai tại Việt Nam đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ nội sinh và đặc biệt là thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp trong tương lai./.