[:vi]SPCNCL Hà Nội: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023 [:]

[:vi]SPCNCL Hà Nội: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023 [:]

[:vi]SPCNCL Hà Nội: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023 [:]

[:vi]Ngày 30/12/2022 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023.

KH 349 UBND thực hiện Đề án PT SPCNCL HN năm 2023

Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023 với mục đích: Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SPCNCL đề ra trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL Thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài; Hỗ trợ, hướng dẫn Hội sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội triển khai có hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa Hội sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với các Hội, Hiệp hội, cơ quan đơn vị liên quan (Hiệp hội doanh nghiệp Italia tại Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội, các trường Đại học trong và ngoài nước…).

 

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành của Thành phố xây dựng và lồng ghép vào các chương trình, Kế hoạch khác do đơn vị mình chủ trì để thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch.

    Nội dung cụ thể của Kế hoạch:

  1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội

Các sở, ban, ngành của Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư,… theo hướng thuận tiện cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL. Các sở, ban, ngành của Thành phố cần thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành bằng hình thức thông báo điện tử danh sách các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

Tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng Thủ đô, giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp và di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô và khu dân cư.

Hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, các quỹ của Trung ương và Thành phố thông qua việc tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng, …

Tổ chức tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thông qua các hình thức đối thoại, trả lời trực tiếp bằng văn bản…, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển, đóng góp vào phát triển chung của Thủ đô.

  1. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước, các nhà khoa học nhằm giúp các doanh nghiệp trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

Thông tin, liên kết mời 30-40 nhà sản xuất công nghệ, thiết bị của các nước có nền công nghiệp phát triển (Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc) vào Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội tiếp cận, tìm hiểu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0.

  1. Phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các cơ sở đào tạo uy tín trên địa bàn Thành phố để đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.

Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL về kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, marketing, chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế …

  1. Xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực

Tuyên truyền chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh và truyền hình, báo điện tử, mạng internet…).

Tổ chức xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội theo quy định.

Tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2023. Lễ tôn vinh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

  1. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố

Tổ chức hội chợ  SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2023 với qui mô khoảng 200-250 gian hàng, các khu trưng bày chung của Ban tổ chức, thu hút 500-700 khách quốc tế, thời gian 03-04 ngày.

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố phát triển. Mời gọi các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất SPCNCL, doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội để cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.

Tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với nhau và với các doanh nghiệp khác của Thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định. Các Sở, ban, ngành của Thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và phối hợp Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu, thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định.

[:]