SPCNCL Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với chủ đầu tư cấc cụm công nghiệp

SPCNCL Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với chủ đầu tư cấc cụm công nghiệp

SPCNCL Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với chủ đầu tư cấc cụm công nghiệp

Chiều 20/10/2023, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và doanh nghiệp công nghiệp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp”. Hội nghị được tổ chức bên lề Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023.

Ông Ngô Quốc Ca – Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Quốc Ca – Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.”

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố đã có bước phát triển vượt bậc, có vai trò đặc biệt quan trọng là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp: năm 2021 tăng 5,37%, đóng góp 0,75 điểm % vào mức tăng 2,92% của GRDP; năm 2022 tăng 8,03%, đóng góp 1,14 điểm % vào mức tăng 8,89% của GRDP. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 5,97%, trong đó: Khu vực công nghiệp tăng 2,82% ; xây dựng tăng 4,14%.

Để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp lực, yêu cầu phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo dựng mặt bằng cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh được Thành phố đặc biệt coi trọng và xác định là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp.

Giai đoạn 2018 đến nay, Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập, mở rộng 43 cụm công nghiệp, tổng diện tích 742ha; đã thực hiện khởi công, động thổ xây dựng hạ tầng kỹ thuật 19 cụm công nghiệp (trong đó 07 cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện thu hút, tiếp nhận đầu tư trong Quý IV/2023); 24 cụm công nghiệp đang tiếp tục thực hiện khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bào hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ trong năm 2024.

Ông Lê Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Phú Mỹ giới thiệu về khu công nghiệp Phú Nghĩa đóng trên địa bàn huyện Chương Mỹ

 Hội nghị là cơ hội, diễn đàn để các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước kết nối, chia sẻ mối quan tâm chung về thực trạng, tiềm năng và nhu cầu thuê đất tại các cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ đó, tìm ra giải pháp và đề xuất chính sách để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp chủ lực và các ngành sản xuất công nghiệp của thành phố và cả nước.


Thông qua Hội nghị, các chủ đầu tư cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực được tiếp cận về dự án xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp, làm cơ sở nghiên cứu để hoạch định, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh đồng thời có thêm kinh nghiệm, ứng dụng thực tiễn vào sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản phẩm ngành công nghiệp chủ lực, phát huy năng lực, thế mạnh để mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy trong phát triển vùng kinh tế Thủ đô…

Đại diện Hội HAMI đề xuất, tiếp tục đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và tạo mạng lưới giao tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất và cụm công nghiệp. Qua đó, thu hút sự quan tâm của chủ đầu tư và các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, tạo cơ hội hợp tác đầu tư bằng cách xây dựng các chương trình và dự án chung giữa các doanh nghiệp sản xuất và cụm công nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư dài hạn về sản xuất sản phẩm, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; cũng như tạo điều kiện thúc đẩy các giá trị đầu tư thông qua việc gia tăng liên kết, hợp tác đầu tư với mạng lưới cung cấp trong nước.