Phòng sơn di động và Hệ thống xử lý khí thải

Giới Thiệu

Tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát ra đời năm 1995 với mô hình văn phòng đại diện cho một số hãng cung cấp thiết bị nổi tiếng của Châu Âu tại Việt Nam chủ yếu là thương mại. Năm 1999 trước yêu cầu thực tế phát triển Tân Phát từ văn phòng đại diện chuyển đổi thành Công ty TNHH Tân Phát, bên cạnh hoạt động thương mại Tân Phát bắt đầu triển khai sản xuất thiết bị tập trung vào các lĩnh vực: Thiết bị Gara ô tô, dạy nghề, nhiệt, sản xuất công nghiệp, với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Trong năm 2006 trong việc chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước Tân Phát từ mô hình công ty TNHH chuyển đổi thành mô hình công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát. Việc chuyển đổi mô hình giúp Tân phát chuyển đổi quy mô, nâng cao năng lực, nắm bắt những vận hội mới, tăng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 cán bộ nhân viên.

Thông tin doanh nghiệp

Lĩnh vực sản suất kinh doanh :