Thiết bị mạng truy cập quang GPON

Giới Thiệu

Thiết bị mạng truy nhập quang GPON giúp tối ưu kết nối Internet cáp quang tốc độ cao, nằm trong giải pháp GPON tổng thể của VNPT Technology bao gồm ONT, OLT và hệ thống quản lý GPON Network Management System, gồm các sản phẩm: GW020, GW040, GW240 và GW040-H.

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VNPT TECHNOLOGY
Địa chỉ : Khu công nghiệp công nghệ cao 1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
Lĩnh vực sản suất kinh doanh : Công nghệ, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số
Người liên hệ : VNPT
Số điện thoại : 024. 3748 0921
Email : hoaptq@vnpt-technology.vn
Website : http://www.vnpt-technology.vn/HomeAction?request_locale=vi

Sản Phẩm