[Thư mời] Tham dự Sự kiện giao thương TRỰC TUYẾN “JETRO Monozukuri Business Matching in Vietnam”

[Thư mời] Tham dự Sự kiện giao thương TRỰC TUYẾN “JETRO Monozukuri Business Matching in Vietnam”

[Thư mời] Tham dự Sự kiện giao thương TRỰC TUYẾN “JETRO Monozukuri Business Matching in Vietnam”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên Hội HAMI

Được sự uỷ thác của JETRO trong việc giới thiệu quảng bá, tiếp nhận đăng ký và điều phối tổ chức Sự kiện, Văn phòng HAMI trân trọng thông tin sự kiện cụ thể như sau:SỰ KIỆN GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN “JETROものづくりビジネスマッチングinベトナム” – JETRO Monozukuri Business Matching in Vietnam.

* Thời gian: 9:00~17:00 ngày 10/3/2023 (Thứ 6)

* Hình thức: Họp trao đổi trực tuyến 1-1 giữa 2 doanh nghiệp, Thời lượng 50 phút, Ban tổ chức-JETRO bố trí

Danh sách và Thông tin chi tiết về 28 doanh nghiệp FDI Nhật Bản (tiếng Nhật, tiếng Anh), Quý vị download tại link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1BeOWYTuGBrLQvppsOhcxSQVUG8OGS1UI

Đăng ký tham dự: Quý vị đăng ký tham dự tại link: https://forms.gle/KBcSAhFoYMoGr1LH6

Văn phòng Hội HAMI kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia.